Kampanyalar

Anasayfa/Kampanyalar

Kampanyalar

SPK - Gayrimenkul Değerleme

Uzaktan Eğitim SPK Kursu - Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sayesinde evinizin konforunda eğitim alma şansına sahip olacaksınız. Eğitimlerimiz en son değişikliklere göre güncellenmiştir.

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Dersleri ;

1-Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları

2-Gayrimenkul değerleme esasları

3-İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi

4-Gayrimenkul mevzuatı.

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50 ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı" almaya hak kazanırlar.

 

Kursun İçeriği

1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

2. Gayrimenkul Değerleme Esasları

2.1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar

2.2. Değerleme Süreci

2.3. Değerleme Yöntemleri

2.4. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi

2.5. Gayrimenkul Finansmanı

2.6. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

2.7. İpotek Kredileri

2.8. Değerleme Standartları ve Raporlama

2.8.1. Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Seri: VIII No: 45

3. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

3.1. İnşaat Sözleşmelerinin ve Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Temel Kavramlar

3.2. İnşaat Sözleşmeleri Maddi Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve İlgili Diğer Hususlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları

4. Gayrimenkul Mevzuatı (Mevzuatın gayrimenkuller ile ilgili hükümleri dikkate alınacaktır.)

4.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Seri: VIII No: 35

4.2. Türk Medeni Kanununun Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Hükümleri (Madde 704-761)

4.3. İmar Kanunu

4.4. İskan Kanunu

4.5. Kat Mülkiyeti Kanunu

4.6. Belediye Kanunu

4.7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu

4.8. Kamulaştırma Kanunu

4.9. Tapu Kanunu

4.10. Kadastro Kanunu

4.11. Yapı Denetimi Hakkında Kanun

4.12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

4.13. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat

4.14. Emlak Vergisi Kanunu

4.15. Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi

4.16. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

4.17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

 

Video Eğitim

1000,00