8.Sınıf

Anasayfa/8.Sınıf

8.Sınıf

8.Sınıf - İngilizce

8.Sınıf İngilizce konu anlatım videoları, 8.Sınıf İngilizce ders özetleri, 8.Sınıf İngilizce sınav sorularına ulaşacaksınız. Akademi Dünyası Uzaktan eğitim sayesinde ingilizce sorularını çok rahatlıkla çözebileceksiniz. 

Akademi Dünyası uzaktan eğitim 8.Sınıf İngilizce dersleri sayesinde LGS sınavlarında başarıyı yakalama şansına sahip olacaksınız.

Video Eğitim

50,00

8.Sınıf - İnkılâp T. ve Atatürkçülük

8. Sınıf T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ konu anlatımı, ders notları ve ünite testlerine uzaktan eğitim sayesinde sınavlarda başarılı olacaksınız. Akademi Dünyası Uzaktan Eğitim sayesinde 8. Sınıf T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK sorularını çok rahatlıkta cevaplama şansına sahip olacaksınız.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN YAPISI
Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı yedi üniteden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’nda; üniteler içerisinde kazanımlar ve ilgili açıklamalar yer almaktadır. Kazanımlar; öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, değer ve tutumları kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı üniteleri, kazanım sayıları ve içerik yoğunluğuna göre belirlenen oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KAZANIM VE AÇIKLAMALAR

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur
İTA.8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur
İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

3. ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar
İTA.8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
İTA.8.3.7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

İTA.8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
İTA.8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.
İTA.8.4.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
İTA.8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.4.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
İTA.8.4.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
İTA.8.4.8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder.
İTA.8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

İTA.8.5.1. Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar
İTA.8.5.2. Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder.
İTA.8.5.3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

İTA.8.6.1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar
İTA.8.6.2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder.
İTA.8.6.3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir.

7.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

İTA.8.7.1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.7.2. Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
İTA.8.7.3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.
İTA.8.7.4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkilerini analiz eder
İTA.8.7.5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz eder.

Video Eğitim

50,00

8.Sınıf - Fen Bilimleri

Akademi Dünyası uzaktan eğitim 8. sınıf Fen Bilimleri Konu anlatım videoları, 8. sınıf Fen Bilimleri konu anlatımı, 8. sınıf Fen Bilimleri deneme sınavlarına ulaşabilirsiniz

8. sınıf Fen Bilimleri  LGS hazırlıkta en güncel müfredat  ve konu anlatımı sayesinde başaracaksınız. Akademi Dünyası 8. sınıf Fen Bilimleri ders video ve konu anlatımı sayesinde hem okul derslerinde başarılı olacak hemde Liselere Giriş Sınavında full çıkartacaksınız. 

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

F.8.1. Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

Bu ünitede öğrencilerin; mevsimlerin oluşumunda Dünya'nın hareketlerinin, konumunun ve birim yüzeye düşen ışığın etkisini kavramaları; iklimlerin oluşumu ve hava olayları hakkında bilgi edinmeleri; iklim bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları; küresel iklim değişiklikleri ve etkileri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: : İklim, iklim bilimi, iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri

F.8.2. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

Bu ünitede öğrencilerin; DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklamaları ve aralarındaki ilişkileri keşfetmeleri, kalıtım, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, seçilim, varyasyon, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının farkında olmaları ve olumlu/olumsuz etkilerini tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom
F.8.2.2. Kalıtım Önerilen Süre: 10 ders saati Konu / Kavramlar: Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon Önerilen Süre: 2 ders saati Konu / Kavramlar: Mutasyon, modifikasyon
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum) Önerilen Süre: 2 ders saati Konu / Kavramlar: Adaptasyon, doğal seçilim, varyasyon
F.8.2.5. Biyoteknoloji Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Genetik mühendisliği,yapay seçilim, biyoteknolojik çalışmalar, biyoteknoloji uygulamalarının çevreye etkisi

F.8.3. Basınç / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede öğrencilerin; katı, sıvı ve gaz basınçlarını ve bu basınçları etkileyen faktörler hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları, aynı zamanda basıncın günlük hayattaki uygulamalarını fark etmeleri amaçlanmaktadır.
F.8.3.1. Basınç Önerilen Süre: 10 ders saati Konu / Kavramlar: Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları

F.8.4. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

Bu ünitede öğrencilerin; elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırıldığını bilmeleri, maddede meydana gelen değişimleri, fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırmaları; asit-baz kavramları ve asit yağmurlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
F.8.4.1. Periyodik Sistem Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması
F.8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Fiziksel değişim, kimyasal değişim
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler Önerilen Süre: 3 ders saati Konu / Kavramlar: Kimyasal tepkimelerin oluşumu, kütlenin korunumu
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına karşı çözüm önerileri
F.8.4.5. Maddenin Isı ile Etkileşimi Önerilen Süre: 5 ders saati Konu / Kavramlar: Isı ve öz ısının bağlı olduğu faktörler
F.8.4.6.Türkiye’de Kimya Endüstrisi Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmî/özel kurumlar, kimya temelli meslekler

F.8.5. Basit Makineler / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede öğrencilerin; günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; kazandıkları bilgi ve becerileri ortaya koyarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak özgün basit makine düzenekleri tasarlamaları; böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
F.8.5.1. Basit Makineler Önerilen Süre: 10 ders saati Konu / Kavramlar: Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, basit makinelerin kullanım alanları

F.8.6. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam

Bu ünitede öğrencilerin; fotosentez, solunum, enerji dönüşümlerini kavramaları, besin zinciri ve bu zinciri oluşturan elemanları açıklayabilmeleri ve elemanlar arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri, çevre bilimle ilgili yaşam içerisindeki madde döngülerini fark etmeleri, çevre sorunlarını bilmeleri ve çevre sorunlarına karşı çözüm önerileri sunabilmeleri bunlara ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
F.8.6.1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı Önerilen Süre: 2 ders saati Konu / Kavramlar: Besin zinciri, besin ağı, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, ekoloji piramidi, biyolojik birikim
F.8.6.2. Enerji Dönüşümleri Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum
F.8.6.3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, ozon tabakası, küresel ısınma
F.8.6.4. Sürdürülebilir Kalkınma Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm

F.8.7. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede öğrencilerin; elektrik yüklerini tanımaları, elektrik yükleri arasında itme ve çekme kuvvetleri olduğunun farkına varmaları; cisimlerin, sahip oldukları elektrik yükü bakımından üç farklı durumda olabileceklerini ve “topraklama” olayını kavramaları; elektroskopun, cisimlerin sahip olduğu elektrik yüklerinin tespitinde kolaylık sağladığını deneyerek gözlemlemeleri, elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjilerine, hareket enerjisinin de elektrik enerjisine dönüşebileceğini deneyerek gözlemlemeleri, güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini ve bunların doğurabileceği zararlı veya yararlı durumları tahmin etmeleri, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.
F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Elektrik yükleri, elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri, elektriklenme çeşitleri
F.8.7.2. Elektrik Yüklü Cisimler Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Pozitif yüklü cisim, negatif yüklü cisim, elektroskop, topraklama
F.8.7.3. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Önerilen Süre: 10 ders saati Konu / Kavramlar: Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü, elektrik enerjisinin hareket enerjisine ve hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü, güç santralleri, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı

Kaynak: 2018-2019 8. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatında hangi konular var, kazanım sayısı ne kadar? | 8. Sınıf Fen konuları

Video Eğitim

50,00

8.Sınıf - Matematik

8. Sınıf Matematik konu anlatımı, 8. Sınıf Matematik video dersler, 8. Sınıf Matematik ünite testleri, 8. Sınıf Matematik Deneme sınavı hepsi bir arada. Akademi Dünyası uzaktan eğitim sistemi sayesinde matematik korku olmaktan çıkıyor. LGS hazırlanıyorsanız sınav hakkında aradığınız her şey burada 

8. Sınıf Matematik dersinde yüksek başarı bekliyorsanız hemen üyeliğinizi başlatın....

8. SINIF MATEMATİK KONULARI, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER

M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar
M.8.1.2. Üslü İfadeler
M.8.1.3. Kareköklü İfadeler

M.8.2. CEBİR

M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
M.8.2.2. Doğrusal Denklemler
M.8.2.3. Eşitsizlikler

M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME

M.8.3.1. Üçgenler
M.8.3.2. Dönüşüm Geometrisi
M.8.3.3. Eşlik ve Benzerlik
M.8.3.4. Geometrik Cisimler

M.8.4. VERİ İŞLEME

M.8.4.1. Veri Analizi

M.8.5. OLASILIK

M.8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı

Video Eğitim

50,00

8.Sınıf - Türkçe

Akademi Dünyası Uzaktan eğitim Türkçe konu anlatımı, 8. sınıf video dersleri, 8. sınıf Türkçe deneme sınavı sayesinde okul derslerinizde yüksek performans göstereceksiniz. 

8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları video desteği ile sınavlarda üs düzey başarıya sahip olacaksınız. Dersleri başlatmak için acele edin

1. Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam

 • Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
 • Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Özdeyişler (Vecizeler)

1.2. Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Örtülü Anlam
 • Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
 • Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri (Tanım, Öneri, Varsayım, Eleştiri, Uyarı, Tasarı, Tahmin, Olasılık, Abartma, İkilem Cümleleri)
 • Cümleye Hakim Olan Duygu (Yakınma, Hayıflanma, Sitem, Pişmanlık, Özlem, Ön Yargı, Şaşırma, Endişe, Küçümseme, Azımsama, Beklenti, Yadsıma Cümleleri)

1.3. Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)
 • Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)
 • Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu, Paragrafta Duygular ve Duyular)
 • Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
 • Tablo ve Grafik İnceleme
 • Görsel Yorumlama
 

2. Yazım Bilgisi

 • Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
 • Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)

3. Dil Bilgisi

 • Fiilimsi (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)
 • Cümlenin Ögeleri (Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci)
 • Cümle Vurgusu (Eylem Cümlelerinde Vurgu)
 • Fiillerde Çatı (Etken ve Edilgen Fiil, Geçişli ve Geçişsiz Fiil)
 • Cümle Çeşitleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)
 • Anlatım Bozuklukları (Yapısal Bozukluklar: Özne-Yüklem Uyumsuzluğu, Eklerle İlgili Yanlışlar, Öge Eksikliği, Yüklem Eksikliği, Tamlama Yanlışları, Bağlaç Yanlışları)

4. Edebi Türler ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
 • Yazı (Metin) Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Dilekçe, Reklam)

Video Eğitim

50,00